Recent Articles

SQL Server 2008 R2 SP2 Yayınlandı!

Genel // 27 July 2012

0

SP1 üzerine çıkartılan çoğu hotfix’i içeren SP2 dün yayınlandı. SP2′yi http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30437 adresinden edinebilirsiniz.

Continue →

Full-Text Search Programlama Teknikleri

Full-Text Search // 16 July 2012

0

Full-Text Search üzerinde yaygın olarak kullanılan birkaç programlama tekniği mevcuttur. Bunlardan en yaygın olanı, çekimsel fiil (Inflectional Forms) kullanımıdır. Çekimsel fiil kullanımı ile bir fiilin çekimleri rahatlıkla sorguların sonucunda çağırıla bilinir. İngilizceden örnek vermek gerekirse, run, ran, running diyebiliriz. Çekimsel Fiil kullanımı için FORMSOF tag’i içerisinde INFLECTIONAL yazılarak arama sözcüğümüz oluşturulur. Bu kullanıma örnek bir [...]

Continue →

Semantic Search Programlama Teknikleri

Semantic Search // 15 July 2012

0

Semantic Search kullanımı için 3 temel fonksiyonun olduğuna yukarıda değinmiştik. Bu 3 temel fonksiyonu inceleyelim.   SEMANTICKEYPHRASETABLE: bu fonksiyon ile belirtilen doküman içerisindeki kelimeler üzerinde skorlama yapmamıza olanak sağlanır. Örnek kullanım şekli aşağıdaki gibidir. DECLARE @DocumentName AS NVARCHAR(1000) DECLARE @DocumentID AS UNIQUEIDENTIFIER SET @DocumentName = ‘InsideSQLAzure.docx’ SELECT @DocumentID = stream_id FROM Documents WHERE name = [...]

Continue →

SQL Server 2012′de Full-Text Search Kavramı başlıklı makalem TechNet Temmuz ayı bülteninde yayınlandı

Full-Text Search, Semantic Search // 02 July 2012

1

SQL Server 2012′de Full-Text Search Kavramı başlığında yazdığım el kitabı özelliği taşıyan makalem Microsoft tarafından White Paper’a dönüştürüldü ve MSDN kütüphanesine eklendi. Aynı zamanda bu ay ki TechNet ve MSDN bültenlerinde de yayınlandı. Makalenin içeriği aşağıdaki gibidir; Full-Text Search (iFTS) Nedir ? iFTS Mimarisi ve Bileşenleri Full-Text Indexing Süreci Full-Text Querying Süreci Kurulum ve Yapılandırma [...]

Continue →

Full-Text Index Population

Full-Text Search // 09 June 2012

0

Full-Text Index’ler yaratıldıktan sonra doldurulması gerekmektedir. Eğer CHANGE_TRACKING = AUTO olarak set ettiğimiz bir Full-Text Index varsa, index oluşturulduktan hemen sonra populate edilir. Eğer CHANGE_TRACKING = OFF olarak set edildiyse, aralıklarla index’lerin değişiklikleri fark etmesini sağlamamız gerekir. SQL Server 2012’de Full-Text Index’leri beslemek için 3 çeşit özellik bulunmaktadır. Bunlar Full Population, Incremantal Population ve Update [...]

Continue →

T-SQL ile Full-Text Index Oluşturulması

Full-Text Search // 09 June 2012

0

Full-Text Index’lerin SQL ifadesi ile yaratılması, SSMS üzerinde oluşturmaktan çok daha basittir. SSMS üzerinde Full-Text Index yaratılmasını veya değişikliklerini CREATE FULLTEXT INDEX ve ALTER FULLTEXT INDEX ifadesi ile yapmak mümkündür. USE [AdventureWorks2012] GO CREATE FULLTEXT INDEX ON [HumanResources].[Employee] ([Gender] LANGUAGE English, [JobTitle] LANGUAGE English) KEY INDEX [PK_Employee_BusinessEntityID] ON ([AdventureWorks2012_Cat]) WITH (CHANGE_TRACKING = AUTO, STOPLIST = [...]

Continue →