0

sp_server_diagnostics, SQL Server 2012 ile gelen yeni Stored Procedure’lardan birtanesidir. Bu SP bize diagnostic data’yı ve süreklilik bilgilerini capture etmeyi sağlar. View server state permission’ı olan bir user bu SP’yi kullanma hakkına sahip olmuş olur. Bu SP, @repeat_interval parametresini alır. Default değeri 0 dır. Opsiyonel olan bu parametre kullanılmadığında sadece 1 kere çalışır. Saniye cinsinden [...]

Continue Reading

0

Bugün bir arkadaşımın isteği üzerine yazdığım stored procedure’ü paylaşmak istiyorum. Belirttiğiniz Database içerisindeki ister spesific table’ın, ister bütün table’ların column collation’larını değiştirmenize yarayan bir SP’yi paylaşıyorum. Örneğin yazılım departmanından bir developer sizden TestDB database’indeki bütün table’lardaki column collation yapısı “Turkish_CI_AS” olanları “Latin1_General_CI_AS” olarak değiştirmenizi isteyebilir. Bu tarz isteklerin herzaman ufak boyutlu database’ler üzerinden gelmeyeceğine biliyoruz. [...]

Continue Reading