0

Çoğu zaman tek seferde bütün Database bağlantılarını sonlandırmamız gerekir. Geçen gün bir DB’yi SINGLE_USER’a alırken gerekip, öncesinde kullandığım bir code’u SP’ye dönüştürdüm. Herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. CREATE PROCEDURE sp_KillDBConnections @DBName NVARCHAR(250) AS /* EXEC sp_KillDBConnections ‘AdventureWorksLT2008R2′ */ SET NOCOUNT ON DECLARE @spidstr NVARCHAR(MAX) DECLARE @ConnKilled SMALLINT SET @ConnKilled = 0 SET @spidstr = ” [...]

Continue Reading