0

TDE ilk olarak SQL Server 2008 ‘in Enterprise ve Developer sürümlerinde karşımıza çıkmıştı. Bu özellik sayesinde Database’lerimizi ve Backup’larımızı encrypt edebiliyoruz. TDE yapılandırmasında veya sonrasında programlama tarafında herhangi bir code değişikliğine gerek duyulmamaktadır. TDE enable edildiği anda database, background’da encrypt edilir. Bu süreçte, connection pooling ‘de herhangi bir reset’lenme yaşanmaz ve client’ların connection’larının sürekliliği korunur. [...]

Continue Reading

0

Nisan başında cluster olarak çalışan iki main sunucumuzun migration’ını yaptım (SQL 2K5 Enterprise –> SQL 2K8 R2 DataCenter Ed.). Migration sonrasında ilk hafta aralıklarla anlık olarak CPU’nun %100 ‘e çıktığını ve connection pooling’in restart edildiğini gördüm. Sonrasında bu hata mesajları daha sık gelmeye başladı. Bu sekilde olması için herhangi bir neden yoktu. Uygulama sunucularında hiç [...]

Continue Reading

SQLSaturday #128 Sunum video’ları

Published on 24 April 2012 by in Etkinlik / Okunma: 1,414

0

Küresel çapta faaliyet gösteren, en büyük SQL Server topluluğu SQL Pass’ın (Professional Association for SQL Server) Türkiye Şubesi olarak çalışan SQL Server Öncüleri, SQLSaturday etkinliği ile Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdi. Microsoft Türkiye’den Necip Özyücel ve Gökben Utkun’un katılımları ile gerçekleşen etkinliğe ilgi çok büyüktü.   700′ün üzerinde kayıt alan Türkiye’deki ilk SQLSaturday etkinliği 150+ katılımcı ile [...]

Continue Reading

SQL Server 2012 – TSQL Debugging

Published on 20 April 2012 by in Genel T-SQL, SQL Server 2012 / Okunma: 1,750

0

SQL Server 2012 ile birlikte Visual Studio entegrasyonu artık tam anlamıyla sağlanmış durumda. SQL Server 2008 ‘de T-SQL code’umuzu debug yapmak istediğimizde Visual Studio’daki her ozelliği kullanamıyorduk. Örneğin code üzerinde belirttiğimiz Breakpoint’lere condition ekleyemiyor ve Breakpoint’lerimizi filtreleyemiyorduk. SQL Server 2012 ile birlikte artık debugging tam anlamıyla Visual Studio’da ki gibi SQL Developer’lar için conditional base [...]

Continue Reading

SQL Server 2012 – Yeni DMV: sys.dm_server_registry

Published on 20 April 2012 by in SQL Server 2012 / Okunma: 1,242

0

dm_server_registry, SQL Server 2012 ile birlikte gelen yeni DMV’lerden biridir. Bu DMV sayesinde SQL Server instance’ınızın Windows Registry’de tutulan bütün konfigurasyon ve installation bilgilerine ulaşabilirsiniz.   Kullanımı ve görsel olarak karşılaşacağınız ekran aşağıdaki gibidir; USE master GO SELECT * FROM sys.dm_server_registry GO      

Continue Reading

0

sp_server_diagnostics, SQL Server 2012 ile gelen yeni Stored Procedure’lardan birtanesidir. Bu SP bize diagnostic data’yı ve süreklilik bilgilerini capture etmeyi sağlar. View server state permission’ı olan bir user bu SP’yi kullanma hakkına sahip olmuş olur. Bu SP, @repeat_interval parametresini alır. Default değeri 0 dır. Opsiyonel olan bu parametre kullanılmadığında sadece 1 kere çalışır. Saniye cinsinden [...]

Continue Reading

0

Database file’larındaki kullanılan ve kullanılmayan alanları kolaylıkla görmemize yarayan bir script. SELECT [DBFileName] = isnull(a.name,’*** Total ***’), [File Size (MB)] = convert(numeric(10,2),sum(round(a.size/128.,2))), [Used Space (MB)] = convert(numeric(10,2),sum(round(fileproperty( a.name,’SpaceUsed’)/128.,2))) , [Unused Space (MB)] = convert(numeric(10,2),sum(round((a.size-fileproperty( a.name,’SpaceUsed’))/128.,2))) , [Type] = case when a.groupid is null then ” when a.groupid = 0 then ‘Log File’ else ‘Data File’ [...]

Continue Reading

Anlık Olarak Query’leri Listeleyin

Published on 09 April 2012 by in Genel T-SQL / Okunma: 1,374

0

Anlık olarak çalışan query’leri aşağıdaki şekilde görüntüleyebilirsiniz. SELECT sqltext.TEXT, req.session_id, req.status, req.command, req.cpu_time, req.total_elapsed_time FROM sys.dm_exec_requests req CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(sql_handle) AS sqltext  

Continue Reading

0

Database’de ki bütün tabloların Satır Sayısı – Toplam Alanı – Veri Alanı – Index Alanını gösteren gayet kullanışlı bir script. –DB’deki bütün tabloların Satır Sayısı-Toplam Alanı-Veri Alanı-Index Alanını gösterir SELECT ROW_NUMBER() OVER ( ORDER BY TABLE_NAME ) AS TABLE_NO, TABLE_NAME, TABLE_SCHEMA INTO #Tablo FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES GO CREATE TABLE #TabloBilgileri ( [Tablo Adi] varchar(128), [Satir Sayisi] [...]

Continue Reading

Full-Text Search – Kurulum

Published on 09 April 2012 by in Full-Text Search / Okunma: 1,510

0

iFTS’in kurulumu ve yönetimi, ister SQL Server Management Studio (SSMS) ister T-SQL DDL ifadeleri ile gerçekleştirile bilinir. Her iki yoldan da Full-Text Catalog oluşturup, Full-Text Index’ler üzerinde çalışmak mümkündür. iFTS’in kurulumu SQL Server 2012’de gayet basittir. Kuruluma başlamadan önce ilk olarak iFTS’in instance üzerinde kurulu olup olmadığını sorgulamamız gerekmektedir. Bu sorgulama aşağıdaki şekilde basitçe gerçekleştirile [...]

Continue Reading