SQL Server 2012 – Server-Side Sayfalama

Published on 23 February 2012 by in SQL Server 2012 / Okunma: 2,359

1

SQL Server 2012 ile gelen yeni özelliklerden biri de server-side olarak sayfalama yapabilmektir. Sayfalama özelliği, SQL Server 2005/2008/2008 R2 üzerinde de gerçekleştirilebiliyordu. Bunun için ya ROW_NUMBER() fonksiyonunu CTE (Common Table Expression) içerisinde kullanarak ya da Sub-Query içerisinde kullanarak gerçekleştirebiliyorduk. Sayfalama genellikle ASP.NET üzerinde ki Grid’i doldurmak için kullanılır.  .NET code ‘u içerisinde bütün data’yı parse [...]

Continue Reading

SQLSaturday #128, Istanbul 2012

Published on 22 February 2012 by in Etkinlik / Okunma: 1,226

0

  SQLSaturday Etkinliği 31 Mart 2012’de İstanbul’da Küresel çapta faaliyet gösteren en büyük SQL Server topluluğu olan SQLPass’ın tam gün ücretsiz etkinliği SQLSaturday’in 128.si 31 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da yapılıyor. Türkiye’deki ilk defa gerçekleştirilecek SQLSaturday etkinliğinde katılımcılara ileri seviye teknik içeriklerden oluşturulan 5 workshop oturumu sunulacak. SQLSaturday Nedir? Dünyanın genelinde yerel SQL Server kullanıcı grupları [...]

Continue Reading

SQL Server v.s. Oracle

Published on 21 February 2012 by in Genel / Okunma: 1,419

0

SQL Server ile Oracle’ı espirili şekilde kıyaslayan video’yu paylaşmak istedim. Her nekadar konuya şaka ile karışık yaklaşılmış olsa da söylenilenler hiç de yanlış değil gibi    

Continue Reading

fnRemoveSpecialChars: İstenmeyen karakterleri çıkartın

Published on 21 February 2012 by in Genel T-SQL / Okunma: 1,161

0

Çoğu zaman kayıt tablolarında girilen verilerin sadece sayı ve harf olması istenir. Örneğin websiteniz üzerindeki registration formunuzda girilmesini isteyeceğiniz düzen [0-9], [a-z], [A-Z] şeklinde olabilir. Bunu websitenizin code’larında rahatlıklı yapabilirsiniz. Fakat SQL Server üzerinde yapmak isterseniz de çok güzel bir fonksiyon mevcut. Aşağıdaki fonksiyon ile girilen veride ki özel karakterleri remove edip, kabul edilen halini ( [...]

Continue Reading

SQL CLR – Flat File’ları okumak

Published on 20 February 2012 by in CLR, Genel T-SQL, Stored Procedure / Okunma: 2,828

0

Bu yazımda Flat File ‘ları (txt, csv), SQL CLR (SQL Common Language Runtime) kullanıp stored procedure ile birleştirerek nasıl okuyabileceğimizi anlatacağım. İlk olarak aklınıza Flat File’ları zaten Import Data‘yı kullanarak ,Linked Server‘da provider ekleyerek veya OLE Automation SP’lerini kullanarak bir şekilde okuyabileceğiniz geliyordur. Fakat, bu üç çözümünde birbirinden farklı dezavantajları mevcut. Örneğin Import Data ile [...]

Continue Reading

COL_LENGTH: Aynı tablo içerisinde birden fazla kolon aramak

Published on 16 February 2012 by in Genel T-SQL / Okunma: 1,407

0

COL_LENGTH fonksiyonu, tablo içerisindeki kolonun tanımlanmış uzunluğunu sütunbayt cinsinden döndürür. Eğer dönen veri NULL olarak dönmezse o tabloda o kolonun var olduğu anlamına gelir. Birden fazla kolonun aynı tablo içerisinde olup olmadığını sorgulama da bize yardımcı olan fonksiyonlardandır. Eğer bir tablo içerisinde birden fazla kolonu aratıp, belirttiğiniz kolonların hepsinin aynı tablo’nun kolonu olduğunu code içerisinde [...]

Continue Reading

Login’lerin taşınması

Published on 15 February 2012 by in Genel, Stored Procedure / Okunma: 4,297

0

SQL Server’da login’leri taşımak için genelde 3th party backup tool’ları kullanılır. Backup tool’u SQL Server üzerinde kurulu olan agent’ı yardımıyla full veya incremental olarak login’leri yedekler. Eğer yeni kurulmuş olan bir server’a bu login’leri transfer etmek isterseniz, aldığınız login yedeğini bu sunucuya restore edersiniz. Kimi zaman bu en çok kullanılan yöntem olur. Çünkü büyük işletmeler Backup [...]

Continue Reading

0

Geçtiğimiz günlerde bir gece projesinde kullanılması için hazırladığım code’u paylaşmak istiyorum. Instance içerisinde system database’leri hariç Restrict Access’ı SINGLE_USER olarak ayarlanmış olan bütün Database’leri MULTI_USER‘a çeviriyor. Yeri geldiğinde sizler içinde faydalı olabilir.   DECLARE @DB NVARCHAR(250) DECLARE UserAccessMode_Cursor CURSOR FOR SELECT [name] FROM sys.databases WHERE user_access_desc = ‘SINGLE_USER’ AND [name] NOT IN (‘master’, ‘tempdb’, ‘model’, [...]

Continue Reading

Son alınan Backup bilgilerine ulaşmak

Published on 13 February 2012 by in Backup/Restore, Genel T-SQL / Okunma: 1,421

0

SQL Server üzerinden veya herhangi bir 3th party tool ile aldığınız bütün Database’lerin backup bilgileri msdb database’i altında birkaç tabloda tutulur. Bu bilgilerden yola çıkarak Database’in yedeklenmesine nezaman başlandığını ve nezaman complete olduğunu backup file ve lokasyon bilgileri ile listeleme şansınız vardır. Aşağıdaki code yardımı ile bu bilgilere ulaşabilirsiniz. SELECT x.database_name AS [Database Name], LEFT(CONVERT(VARCHAR(17), [...]

Continue Reading

0

Çoğu zaman tek seferde bütün Database bağlantılarını sonlandırmamız gerekir. Geçen gün bir DB’yi SINGLE_USER’a alırken gerekip, öncesinde kullandığım bir code’u SP’ye dönüştürdüm. Herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. CREATE PROCEDURE sp_KillDBConnections @DBName NVARCHAR(250) AS /* EXEC sp_KillDBConnections ‘AdventureWorksLT2008R2′ */ SET NOCOUNT ON DECLARE @spidstr NVARCHAR(MAX) DECLARE @ConnKilled SMALLINT SET @ConnKilled = 0 SET @spidstr = ” [...]

Continue Reading