Hiyerarşik Veri Tipi (Hierarchical Datatype)

Published on 22 July 2011 by in Veri Tipleri / Okunma: 5,121

2

Bu veri tipini daha çok organizasyon şeması, dosya/klasör listelerinde, ürün kataloglarında, forumlarda kullanabilirsiniz. Hiyerarşik veri, veri parçası setlerinin birbirleri arasındaki farklı bağlarını tanımlar. Basit bir şekilde tanımlamak gerekirse, ana-alt öğe bağlantısı birer hiyerarşi formudur. Ana öğenin, alt öğeleri olduğu gibi, hiç öğesi de olmayabilir. Alt öğelerinde kendi altlarında öğe gruplarının olması mümkündür. hierarchyid veri tipi, [...]

Continue Reading

sp_dropserver ve sp_addserver

Published on 21 July 2011 by in Stored Procedure / Okunma: 1,444

0

Diyelimki development için SQL Server sunucunuzun bir clone’unu aldınız ve real sunucu ile aynı AD’de aynı networkte konumlandırdınız. Doğal olarak sunucunun ismini rename ettiniz ve üzerindeki Database’lere aynı sunucu ismi ile de bağlandınızı düşünelim. Buraya kadar herşey normal. Fakat SELECT @@SERVERNAME yazdığınızda Instance isminizin eski sunucu ismi olarak kaldığını göreceksiniz. Bunun için iki SP’miz var. [...]

Continue Reading

Gün, Hafta, Ay, Yıl hesaplamaları

Published on 20 July 2011 by in Genel T-SQL / Okunma: 2,077

0

Yararlı olduğunu düşündüğüm daha önceden yazdığım bir kaç tarihsel hesaplama.   –Ay’ın sayısından Ismini alma DECLARE @Ay SMALLINT SET @Ay = 2 SELECT DATENAME(MM,DATEADD(MM,@Ay,-1)) AS Ay   –Ayın ilk günü ile son günü SELECT DATEADD(M, -1,DATEADD(MM, DATEDIFF(M, -1, GETDATE()), 0)), DATEADD(S, -1,DATEADD(MM, DATEDIFF(M, -1, GETDATE()), 0))   –Haftanın ilk günü ile son günü SELECT DATEADD(D,-7,DATEADD(DD, [...]

Continue Reading

ROW_NUMBER() – Partition By Kullanımı

Published on 18 July 2011 by in Ranking Fonksiyonları / Okunma: 6,543

0

ROW_NUMBER, tabloda sıralı ID kolonları üretmek için kullanılır. Bu yazıda ROW_NUMBER’ı Partition By ile harmanlayarak tablodaki belirlenen kolonda aynı olan verileri ayırıp, ROW_NUMBER ID’si en küçük olanını almayı anlatacağım. Öncelikle bir test tablosu oluşturalım. CREATE TABLE #TestTablo ( KolonID INT IDENTITY(1, 1), Kolon1 VARCHAR(10), Kolon2 VARCHAR(10), Kolon3 VARCHAR(10) ) INSERT #TestTablo VALUES ( N’Adana’, N’A01′, [...]

Continue Reading

Bloklar halinde veri temizliği

Published on 17 July 2011 by in Genel T-SQL / Okunma: 1,313

0

Hemen hemen herkezin ihtiyacının olacağı, yazdığım bir kodu paylaşmak istiyorum. Tablolarda belirli Tarih-Saat aralıklarında toplu veri temizliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Silmek için bir kerede büyük çaplı tablolara yüklendiğinizde genelde ya transaction’larda yavaşlama yada tabloya erişim sürelerinde sıkıntılar yaşarsınız. Bunun için bloklar halinde silme işleminizi yapman en doğrusu olacaktır. Belirleyeceğiniz sayıda bloklar yaratıp her blok sonrası birkaç [...]

Continue Reading