0

sp_server_diagnostics, SQL Server 2012 ile gelen yeni Stored Procedure’lardan birtanesidir. Bu SP bize diagnostic data’yı ve süreklilik bilgilerini capture etmeyi sağlar. View server state permission’ı olan bir user bu SP’yi kullanma hakkına sahip olmuş olur. Bu SP, @repeat_interval parametresini alır. Default değeri 0 dır. Opsiyonel olan bu parametre kullanılmadığında sadece 1 kere çalışır. Saniye cinsinden [...]

Continue Reading

0

sp_describe_undeclared_parameters ve sp_describe_first_result_set, SQL Server 2012 ile gelen yeni system SP’lerinden ikisidir. Bu SP’ler yardımı ile çalıştırmak istediğiniz query’lerin metadata bilgilerine ulaşabilirsiniz.   sp_describe_undeclared_parameters SP’si ile execute etmek istediğiniz query’de girdiğiniz declare etmediğiniz parametrelerin veri tiplerini öğrenmeniz mümkün. DECLARE @MyQuery NVARCHAR(MAX) SET @MyQuery = N’SELECT [City], [PostalCode], [SpatialLocation], [ModifiedDate] FROM [AdventureWorks2012].[Person].[Address] WITH(NOLOCK) WHERE [ModifiedDate] = @Date AND [...]

Continue Reading

SQL CLR – Flat File’ları okumak

Published on 20 February 2012 by in CLR, Genel T-SQL, Stored Procedure / Okunma: 2,828

0

Bu yazımda Flat File ‘ları (txt, csv), SQL CLR (SQL Common Language Runtime) kullanıp stored procedure ile birleştirerek nasıl okuyabileceğimizi anlatacağım. İlk olarak aklınıza Flat File’ları zaten Import Data‘yı kullanarak ,Linked Server‘da provider ekleyerek veya OLE Automation SP’lerini kullanarak bir şekilde okuyabileceğiniz geliyordur. Fakat, bu üç çözümünde birbirinden farklı dezavantajları mevcut. Örneğin Import Data ile [...]

Continue Reading

Login’lerin taşınması

Published on 15 February 2012 by in Genel, Stored Procedure / Okunma: 4,297

0

SQL Server’da login’leri taşımak için genelde 3th party backup tool’ları kullanılır. Backup tool’u SQL Server üzerinde kurulu olan agent’ı yardımıyla full veya incremental olarak login’leri yedekler. Eğer yeni kurulmuş olan bir server’a bu login’leri transfer etmek isterseniz, aldığınız login yedeğini bu sunucuya restore edersiniz. Kimi zaman bu en çok kullanılan yöntem olur. Çünkü büyük işletmeler Backup [...]

Continue Reading

0

Çoğu zaman tek seferde bütün Database bağlantılarını sonlandırmamız gerekir. Geçen gün bir DB’yi SINGLE_USER’a alırken gerekip, öncesinde kullandığım bir code’u SP’ye dönüştürdüm. Herkes için faydalı olacağını düşünüyorum. CREATE PROCEDURE sp_KillDBConnections @DBName NVARCHAR(250) AS /* EXEC sp_KillDBConnections ‘AdventureWorksLT2008R2′ */ SET NOCOUNT ON DECLARE @spidstr NVARCHAR(MAX) DECLARE @ConnKilled SMALLINT SET @ConnKilled = 0 SET @spidstr = ” [...]

Continue Reading

0

Bugün bir arkadaşımın isteği üzerine yazdığım stored procedure’ü paylaşmak istiyorum. Belirttiğiniz Database içerisindeki ister spesific table’ın, ister bütün table’ların column collation’larını değiştirmenize yarayan bir SP’yi paylaşıyorum. Örneğin yazılım departmanından bir developer sizden TestDB database’indeki bütün table’lardaki column collation yapısı “Turkish_CI_AS” olanları “Latin1_General_CI_AS” olarak değiştirmenizi isteyebilir. Bu tarz isteklerin herzaman ufak boyutlu database’ler üzerinden gelmeyeceğine biliyoruz. [...]

Continue Reading

sp_dropserver ve sp_addserver

Published on 21 July 2011 by in Stored Procedure / Okunma: 1,444

0

Diyelimki development için SQL Server sunucunuzun bir clone’unu aldınız ve real sunucu ile aynı AD’de aynı networkte konumlandırdınız. Doğal olarak sunucunun ismini rename ettiniz ve üzerindeki Database’lere aynı sunucu ismi ile de bağlandınızı düşünelim. Buraya kadar herşey normal. Fakat SELECT @@SERVERNAME yazdığınızda Instance isminizin eski sunucu ismi olarak kaldığını göreceksiniz. Bunun için iki SP’miz var. [...]

Continue Reading