0

“Max Text Replication Size“, IMAGE, XML, TEXT, NTEXT, VARCHAR(MAX), NVARCHAR(MAX) ve VARBINARY(MAX) veri tipindeki replike edilen kolonların INSERT/UPDATE/WRITETEXT/UPDATETEXT ifadelerinde maksimum transfer edilecek verinin Byte cinsinden değerini vermektedir. Bu özellik Transactional Replication ve CDC (Change Data Capture) için kullanılmaktadır. Snapshot ve Merge Replication için bu özelliğin desteği bulunmamaktadır. Eğer Transactional Replication tanımlamanız default olarak kurulduysa ve bu veritipleri için ”Max Text Replication Size” belirtmediyseniz default value [...]

Continue Reading

Replication Debugging

Published on 29 October 2013 by in Replikasyon / Okunma: 1,434

0

Replikasyon çözümlerinde bazı zamanlarda hiç beklenmedik hatalar ile karşılaşılabilinir. Bunun için hata mesajlarından yola çıkarak iz sürmeye başlarız ve hata hiyerarşisinin en üstünden (Distribution) en alt seviyesine kadar (Veri) debug yapmamız gerekir. Örneğin eğer Transactional Replication ile replike edilen database’de ki tabloda bir value silinirse ve daha sonradan production’dan aynı value için bir update/delete isteği [...]

Continue Reading

Transactional Replication testi

Published on 27 September 2011 by in Replikasyon / Okunma: 1,686

0

Replikasyon esnasında genelde hızı ve eşitlemeyi test etme ihtiyacı duyarsınız. Bunun için basit bir script hazırladım. Script’i çalıştırabilmeniz için, çalıştıracağınız sunucu diğerine linked server olarak ayarlanmalıdır. Sunucu ismi, Database, Schema ve Tablo isimlerini değiştirmelisiniz. Script, belirtilen sunucu uzerindeki Database’deki replike olan tabloları saptayıp diğer sunucu üzerindeki kopyası ile eşleşme değerlerini ve kalan eşlecek değer sayısını [...]

Continue Reading