Aynı olan verilerin silinmesi

Published on 25 November 2011 by in Genel T-SQL, Ranking Fonksiyonları / Okunma: 1,634

0

SQL Developer’lar için aynı olan verilerin saptanıp temizlenmesi herzaman için ciddi bir iş yükü olarak tanımlanır. Tablolarda ID kolonu olan verilerin saptanıp temizlenmesi, ID kolonu olmayan tablolar için bir nebze daha kolaydır. Bu makalemde hem ID kolonu olan, hemde ID kolonu olmayan bir tablo için iki örnekle en basit yoldan nasıl yapılacağından bahsedeceğim. İlk olarak [...]

Continue Reading

ROW_NUMBER() – Partition By Kullanımı

Published on 18 July 2011 by in Ranking Fonksiyonları / Okunma: 6,543

0

ROW_NUMBER, tabloda sıralı ID kolonları üretmek için kullanılır. Bu yazıda ROW_NUMBER’ı Partition By ile harmanlayarak tablodaki belirlenen kolonda aynı olan verileri ayırıp, ROW_NUMBER ID’si en küçük olanını almayı anlatacağım. Öncelikle bir test tablosu oluşturalım. CREATE TABLE #TestTablo ( KolonID INT IDENTITY(1, 1), Kolon1 VARCHAR(10), Kolon2 VARCHAR(10), Kolon3 VARCHAR(10) ) INSERT #TestTablo VALUES ( N’Adana’, N’A01′, [...]

Continue Reading