0

Bugün bir arkadaşımın isteği üzerine yazdığım stored procedure’ü paylaşmak istiyorum. Belirttiğiniz Database içerisindeki ister spesific table’ın, ister bütün table’ların column collation’larını değiştirmenize yarayan bir SP’yi paylaşıyorum. Örneğin yazılım departmanından bir developer sizden TestDB database’indeki bütün table’lardaki column collation yapısı “Turkish_CI_AS” olanları “Latin1_General_CI_AS” olarak değiştirmenizi isteyebilir. Bu tarz isteklerin herzaman ufak boyutlu database’ler üzerinden gelmeyeceğine biliyoruz. [...]

Continue Reading