0

Max Text Replication Size“, IMAGEXMLTEXTNTEXTVARCHAR(MAX), NVARCHAR(MAX) ve VARBINARY(MAX) veri tipindeki replike edilen kolonların INSERT/UPDATE/WRITETEXT/UPDATETEXT ifadelerinde maksimum transfer edilecek verinin Byte cinsinden değerini vermektedir. Bu özellik Transactional Replication ve CDC (Change Data Capture) için kullanılmaktadır. Snapshot ve Merge Replication için bu özelliğin desteği bulunmamaktadır.

Eğer Transactional Replication tanımlamanız default olarak kurulduysa ve bu veritipleri için ”Max Text Replication Size” belirtmediyseniz default value olarak 65536 Byte set edilmiş demektir.

Eğer ”Max Text Replication Size” da belirtilen Byte’dan daha büyük bir veri transaction’a açılacaksa aşağıdaki hata mesajı ile karşılaşılır.

Length of LOB data (67229) to be replicated exceeds configured maximum 65536

Bu özelliği hem SQL Server Management Studio üzerinden hem de T-SQL ile sp_configure kullanılarak değiştirmek mümkündür.

 

SQL Server Management Studio Üzerinden Değiştirilmesi

Server Properties‘e girilerek Advanced sekmesine geçilir. Miscellaneous’da ki  Max Text Replication Size değiştirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-SQL ile sp_configure Kullanılarak Değiştirilmesi

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1 ; 
RECONFIGURE; 
GO

EXEC sp_configure 'max text repl size', -1 ; 
RECONFIGURE; 
GO

Yukarıdaki örnekte “Max Text Replication Size” ‘ı “-1” olarak set ettim. Bunun anlamı herhangi bir size limiti koymak istememdir.

Leave a Reply