msdb.dbo.sysjobs ile Bütün Job Detaylarına Erişim

Published on 06 November 2013 by in Genel T-SQL / Okunma: 1,870

0

Bazı instance’lar da çok fazla job tanımı olabiliyor. Bu durumda hangi job’un neyi tetiklediğini hemen görmemiz mümkün olamayabiliyor. Bu yüzden aynı ekranda hızlıca bütün job’ların detaylarını görmek isteriz. Bu durumda msdb.dbo.sysjobs ‘u msdb.dbo.sysjobsteps ile birleştirip kullandığımızda instance içerisindeki bütün job’ların detaylı bilgisine ulaşmamız mümkün.

Aşağıdaki kod’u inceleyebilirsiniz.

 

SELECT distinct j.name AS [Job Name]
	 , j.description  AS [Description]
	 , j.start_step_id AS [Start Step ID]
	 , s.step_id    AS [Step ID]
	 , s.step_name   AS [Step Name]
	 , s.databASe_name AS [Database Name]
	 , s.subsystem   AS [Command Type]
	 , s.command    AS [Command]
FROM msdb.dbo.sysjobs         AS j WITH(NOLOCK) 
  INNER JOIN msdb.dbo.sysjobsteps  AS s WITH(NOLOCK) 
      ON j.job_id = s.job_id
WHERE j.enabled = 1
ORDER BY j.name ASC, step_id ASC

 

Leave a Reply