Progress Report: Online Index Rebuild Süresince Detaylı İşlem Bilgisine Ulaşabilirsiniz

standard post
yigitaktan  -  
0 Comments  -  

Bir önceki makalemde SQL Server 2014 ile online index rebuild operasyonlarındaki yeni geliştirmeleri paylaşmıştım (http://www.yigitaktan.com/archives/764). Bu makalemde ise bu sürecin en doğru şekilde nasıl izleneceğini anlatacağım. Bu makale içeriği bir önceki makaleden farklı olarak hem SQL Server 2012 hem de SQL Server 2014 için geçerlidir.

Büyük ölçekli tablolar üzerinde rebuild işlemleri çoğu DBA’in korkulu rüyasıdır. Nedeni ise bu tarz tablolardaki index’lerin rebuild süreçleri genelde uzun zaman alır. Bu tabikide SQL Server’ın kurulu olduğu ortama göre değişiklik göstersede tablonuz disk üzerinde tutulduğundan, memory optimized table yapısı olmadığından yani tablonuz memory’ye iğnelenmediğinden süreç yinede uzun zaman alacaktır. Ne olursa olsun rebuild operasyonları doğru zamanlarda yapılması gereken operasyonlardır. Read More


SQL Server 2014’te Online Index Rebuild Geliştirmeleri

standard post
yigitaktan  -  
0 Comments  -  

Index’lerin online olarak rebuild edilme şekli ilk SQL Server 2005 ile hayata geçirilmiştir. Aslında o dönemde tam anlamıyla online rebuild işlemi beklentilerimizi karşılamamaktaydı. Örneğin SQL Server 2005/2008/2008 R2 ‘de text, ntext, image, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) ve xml kolon tiplerini içeren index’leri online olarak rebuild etmeye çalıştığımızda, bu veri tipindeki kolonları içeren index’lerin online rebuild edilemeyeceği hata mesajı olarak karşımıza çıkmaktaydı. SQL Server 2012 ile birlikte LOB verileri içeren kolon tiplerine sahip index’lerin de online olarak rebuild edilebilmesine olanak sağlanmıştır. Read More