SQL Server 2014’te Online Index Rebuild Geliştirmeleri

standard post
yigitaktan  -  
0 Comments  -  

Index’lerin online olarak rebuild edilme şekli ilk SQL Server 2005 ile hayata geçirilmiştir. Aslında o dönemde tam anlamıyla online rebuild işlemi beklentilerimizi karşılamamaktaydı. Örneğin SQL Server 2005/2008/2008 R2 ‘de text, ntext, image, varchar(max), nvarchar(max), varbinary(max) ve xml kolon tiplerini içeren index’leri online olarak rebuild etmeye çalıştığımızda, bu veri tipindeki kolonları içeren index’lerin online rebuild edilemeyeceği hata mesajı olarak karşımıza çıkmaktaydı. SQL Server 2012 ile birlikte LOB verileri içeren kolon tiplerine sahip index’lerin de online olarak rebuild edilebilmesine olanak sağlanmıştır. Read More